Muistilista

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Tulostettava muistilista

Olemme tehneet sinulle tulostettavan muistilistan helpottamaan asioiden hoitoa. Lataa muistilista tästä (PDF-tiedosto)

Ohjeita vainajan omaisille

Surun kohdatessa on monesti hankalaa tarttua käytännön asioihin. Siksi olemme koonneet teille tietopaketin helpottamaan asioiden hoitamista surun keskellä. Moni kokee helpoimmaksi kääntyä hautaustoimiston puoleen käytännön asioiden järjestelyissä. Hautaustoimistosta saatte tukea, neuvoja ja opastusta asioissa, joita muuten joutuisit selvittämään useasta eri paikasta. Myös vainajan kotiseurakunta auttaa monessa käytännön asiassa. 

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Tieto viranomaisille ja muille julkisille tahoille

Omaisen kuoltua ja lääkärin kirjoitettua kuolintodistuksen, kulkeutuu tieto automaattisesti mm. maistraattiin, josta se kirjataan väestötietojärjestelmään. Täältä tieto kulkeutuu useimpiin pankkeihin, vakuutuslaitoksiin, Kelaan, seurakuntaan ja muihin instansseihin. On kuitenkin hyvä ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian mm. mahdolliselle eläkeyhtiölle.

 

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Kuolinsyyn selvittäminen

Kuolinsyyn selvittäminen tehdään joko lääketieteellisellä tai oikeuslääketieteellisellä kuolinsyyn sevlityksellä. 

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään aina lähiomaisen suostumus tai halutessanne voitte myös itse pyytää sitä ottamalla yhteyttä vainajaa hoitaneeseen lääkäriin mahdollisimman pian kuoleman jälkeen. 

Lääketieteellisen kuolinsyyn selvittämisen kustannuksista vastaa aina sairaala tai terveyskeskus. Tähän sisältyy myös kustannukset kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen tehdään silloin, kun kuolemantapauksen syy ei ole selvä. Tällaisia tapauksia ovat mm. tapaturma, oletettu hoitovirhe, hoitotoimenpiteen aikana tapahtunut kuolema tai kun kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämisen kustannuksista vastaa valtio. Tähän sisältyy myös kustannukset kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Kuolintodistuksen saamiseen voi toisinaan kulua jopa useita kuukausia. Et tarvitse kuolintodistusta viranomaisten kanssa asioimiseen.

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Hautausjärjestelyiden aloittaminen

Hautausjärjestelyt voidaan käytännössä aloittaa heti kun siihen kykenee, jo ennen kuin vainajaa hoitanut lääkäri on kirjoittanut hautausluvan. Mikäli vainajan kuolinsyytä ei tarivitse tutkimuksella selvittää saa hautausluvan yleensä 1 – 2 viikon kuluessa kuolinpäivästä. Muussa tapauksesa lääkäri kirjoittaa hautausluvan (kuolintodistuksen) kuolinsyyn selvittyä. Tämä tieto välittyy myös viralliille tahoille, kuten Kelan toimistoon, pankkeihin ja seurakuntaan.

Kuolintodistus

Yleensä kuolintodistuksen laatii vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri tai mahdollisessa oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä tapauksen selvittänyt oikeuslääkäri. Kuolleena syntyneestä lapsesta ja/tai lapsesta, joka on kuollut alle 28 vuorokauden ikäisenä, kuolintodistuksen laatii äitiä tai synnytystä hoitanut lääkäri.

Kuolintodistusksen rakenne on seuraavanlainen:

 • Diagnoosin ja tapahtumatiedot sisältävä varsinainen kuolintodistus
 • Liiteet:
 • Lupa hautaamiseen
 • Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään
 • Ilmoitus Kansaneläkelaitokselle kuolleena syntyneestä
 

Digi- ja väestötietovirasto saa tiedon henkilön kuolemasta yleensä viranomaisilta ja päivittää tiedon väestötietojärjestelmään. Kuoleman tapahtuessa ulkomailla, on läheisten ilmoitettava siitä Digi- ja väestötietovirastoon.

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Hautaustoimiston tehtävät

Hautausjärjestelyt jätetään usein hautaustoimiston tehtäväksi, joka järjestää toiveidenne mukaisesti mm. hautaukseen liittyvät asiat vainajan seurakunnan kanssa. Riippuen hautaustavasta valitaan ensin arkku tai arkku ja uurna. Tämän jälkeen käydään lävitse omaisten toiveet / hautaustestamentti joiden perusteella hautajaiset suunnitellaan toiveiden mukaisiksi. 

Hautaustoimisto huolehtii usein myös seuraavista asioista:

 • Arkkuun siirtäminen
 • Vainajan pukeminen
 • Vainajan kuljetuksen
 • Muistotilaisuuden tarjoilut
 • Kukkalaiteet
 • Käsiohjelmat
 • Valokuvaukset
 • Hautakiven uudelleen kaiverrukset
 • Uuden hautakiven tilaaminen ja kaiverrutus
 • Perunkirjoituksen
 • ja monia muita asioita, kysy lisää tästä.
angel figure 80168 1920 - Muistilista

Virasto- ja pankkiasiat

Kun lääkäri on kirjoittanut kuolintodistuksen, voitte hakea vainajalle sukuselvityksen (virkatodistuksen) Digi- ja Vdäestötietovirastosta (ent.väestörekisterikeskus). Samasta virastosta saatte myös elossaolotodistuksen sekä perunkirjan osakasluettelon vahvistuksen. Perunkirjan osakasluettelon vahvistuksen voit tarvita mm. esimerkiksi silloin, kun kuolinpesään kuuluva kiinteistö on tarkoitus myydä.

Huom! 

Sukuselvitys on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan, koska seurakunnat toimivat kyseiseen päivään asti omalta osaltaan väestökirjanpitäjinä.
Yhteystiedot löydät täältä: https://evl.fi/seurakunnat ja https://ort.fi/keskusrekisteri

Sukuselvitykset ulkomailta

Voit tarvita ulkomailta virkatodistusta vastaavan asiakirjan esimerkiksi Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten. Pääsääntöisesti voit hoitaa asian suoraan kyseisen maan paikallisen viranomaisen kanssa. Tarkista maakohtaiset tiedot Suomi ulkomailla-palvelusta

Vainajan ja perillisten virkatodistukset (sukuselvitys)

Digi- ja väestötietovirastosta saatavalla virkatodistuksella voitte hoitaa tarpeelliset virasto- ja pankkiasioinnit vainajan (pesän) puolesta. Tarvitset perunkirjan liitteeksi sukuselvityksen eli katkeamattoman virkatodistusketjun. Lisäksi tarvitset perillisten ja testamentinsaajien virkatodistukset, jotta voit hoitaa pesän käytännön asioita. 

Selvitä myös onko vainaja tehnyt eläessään hautaussunnitelman tai hautaustestamentin. Tämä on asiakirja, josta selviää vainajan toiveet omista hautausjärjestelyistään. 

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Hautajaisjärjestelyt ja hautapaikka

Kuka huolehtii hautausjärjestelyistä?

Mikäli vainaja ei ole eläessään nimenomaisesti esittänyt toivetta tietyn henkilön suhteen, hänen huolehtivan hautausjärjestelyistään, voivat niistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisessa suhteessa elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset, esimerkiksi lapset tai sisarukset. Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on viivytyksettä haudattava tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai tuhkattava krematoriossa. Näin ollen hautausjärjestelyistä kannattaa sopia mahdollisimman pian poismenon jälkeen.

Vainajan hautapaikkaan liittyvät järjestelyt

Vainajan leposija sijaitsee tavallisimmin hänen kotipaikkakuntansa hautausmaalla. Toisinaan voi vaihtoehtona olla myös vainajan syntymäpaikkakunnan hautausmaa tai toisella paikkakunnalla sijaitseva sukuhauta. 

Hautapaikasta, haudan kaivuusta ja haudan hoitoon liittyvistä asioista sovitaan seurakunnan taloustoimistossa. Seurakunta luovuttaa hautapaikan kaikille kunnassa asuneille riippumatta siitä ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Uusi hautapaikka luovutetaan aina 30-vuoden määräajaksi, jonka jälkeen hautapaikan haltijalla on oikeus lunastaa hallinta-aikaan jatkoa. 

Parihaudassa hautasijat ovat päällekkäin, perhehaudassa päällekkäin ja rinnakkain. Arkussa haudatun vainajan tulee olla maassa 25 vuotta ennen kuin hautaus samalle hautasijalle on mahdollista. Tätä kutsutaan koskemattomuusajaksi. Vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. Koskemattomuusaika ei estä uurnien hautaamista arkkuhautaan.

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Siunaustilaisuus

Siunaustilaisuuden paikka

Siunaustilaisuus voidaan pitää toiveiden (vainaja tai omaiset) mukaan joko kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla.

Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ennen siunausta ja sopii heidän kanssaan keskusteluajan. Keskustelussa sovitaan siunaustilaisuuden virsistä sekä tilaisuuden ohjelmankulusta.

Siunaustilaisuuden toimituksen kaava on yleensä seuraava (ev.lut kirkko):

 • Alkusoitto
 • Kukkien lasku – seuraavassa järjestyksessä: vainajan lähiomaiset, sen jälkeen sukulaiset ja tämän jälkeen saattovieraat. Laskettuaan kukkalaitteen olisi suotavaa hiljentyä arkun ääreen hetkeksi ja tämän jälkeen osoittaa nyökkäämällä huomiota vainajan lähiomaisille.
 • Virsi tai välisoitto
 • Alkusiunaus
 • Virsi, psalmi  raamatun luku
 • Papin puhe
 • Uskontunnustus
 • Siunaus
 • Rukous
 • Musiikkia tai laulua (voit pyytää myös kanttoria laulamaan)
 • Hautaan saattaminen (arkkuhautaus) / tilaisuuden päätös (tuhkaus).
 • Saattoväen kukkatervehdykset (arkkuhautaus)
 

Huomioitavaa arkkuhautauksessa:

Siunaustilaisuuden jälkeen arkku kannetaan kappelista tai kirkosta omaisten ja saattoväen saattamana haudalle, jossa se lasketaan hautaan. Kantajat (joita aikuisen hautauksessa on 6 kpl) tulevat arkun luokse päätösvirren aikana tai Herran Siunauksen jälkeen. Vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen, eli takimmaiseksi. Mikäli kukat on laskettu jo siunauksen yhteydessä sisällä kappelissa tai kirkossa, noutavat omaiset kukkalaitteensa ennen hautaansaaton liikkeellelähtöä tai lähtiessään ulos hautasaattueen mukana.

Arkku kannetaan kappelista tai kirkosta ulos saattovaunuun, jolla se siirretään haudalle. Haudalla kantajat laskevat arkun rauhallisesti alas hautaan ja hiljentyvät hetkeksi arkun ääreen ennen kuin hauta suljetaan kannella. Tämän jälkeen saattoväki laskee kukat haudalle.

Huomioitavaa uurnahautauksessa:

Uurnahautauksen siunaustilaisuus noudattaa samaa kaavaa, kuin arkkuhautaus. Tilaisuuden päätteeksi arkku kuitenkin jää joko siunauspaikalle tai siirretään hautausautoon kuljetettavaksi krematorioon.

Kukkalaitteet voidaan yleensä säilyttää siunauskappelin kukkakylmiössä, josta hautaustoimisto tuo kukat haudalle uurnanlaskupäivän aamuna. 

Uurnan lasku tapahatuu yleensä kahden viikon kuluttua vainajan siunauksesta. Uurnan laskussa ovat yleensä läsnä vain vainajan kaikkein läheisimmät omaiset. 

Vainajan tuhka voidaan myös sirotella mereen, järveen tai muualle vesistöön vain siihen tarkoitetulle alueelle. Saat tietoa näistä alueista mm. hautaustoimistolta. 

Hautaustoimilain mukaan tulee vaihajan tuhka sijoittaa lopullisesti yhteen paikkaan vuoden kuluessa vainajan tuhkaamisesta. Omaisten on ennen tuhkan luovutusta ilmoitettava krematorion ylläpitäjälle, minne (yhteen paikkaan) vainajan tuhka tullaan lopullisesti sijoittamaan.

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Muistotilaisuus tai muistohetki

Vainajan siunaustilaisuuden jälkeen on tapana järjestää muistotilaisuus/muistohetki, joka voi olla järjestetty vainajan kotona, seurakunnan tiloissa tai muualla sopivaksi katsomissanne tiloissa. Ohjelma vainajan muistotilaisuudessa on vapaamuotoinen ja siitä päättävät joko vainajan omaiset tai vainaja on voinut hautaustestamentisa esittää toiveensa tilaisuuden kulusta. Halutessasi papin mukaan tilaisuuteen, muista kutsua hänet ajoissa. 

Useimmiten siunaustilaisuus on avoin kaikille ja muistotilaisuuteen lähetetään erilliset kutsut. 

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Entä jos vainaja oli ateisti?

Vainajan ollessa ateisti ts. uskonnoton on hautajaisjärjestelyiden pohjana yleensä vainajan oma vakaumus sekä hänen esittämänsä toivomukset. Mikäli vainaja ei ollut esittänyt toiveita omista hautajaisistaan suunnitellaan tilaisuus vapaamuotoisesti. 

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Kuolinilmoitus

Kuolinilmoituksen ollessa myös kutsu hautajaisiin tulisi sen olla lehdessä noin kaksi viikkoa ennen vainajan siunausta. Näin tilaisuuteen osallistuvilla on aikaa valmistautua ja he ehtivät myös ilmoittaa mahdollisesta osallistumisestaan. 

Useimmiten kuolinilmoitus julkaistaan kuitenkin useimmiten vasta hautajaisten jälkeen.

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Hautakivi - uusi kivi vai tietojen lisäys olemassa olevaan?

Hautakiven tilaus hoidetaan yleensä hautaustoimistossa, jossa hautakivi suunnitellaan sitä varten tehdyllä  suunnitteluohjelmalla toiveiden mukaiseksi, teksteineen ja mahdollisine koristeineen. Samalla asiakas saa tulosteen hautakiven tilauksesta perunkirjoitusta varten. 

Mikäli kyseessä on uusi hautapaikka tai kokonaan uusi kivi, muista selvittää hautausmaan toimistosta millaisen kiven hautapaikalle saa sijoittaa. Tässä on usein hautakohtaisia eroja. 

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Hautajaisten kustannukset

Vainajan hautauskulut maksetaan ensisijaisesti kuolinpesän varoista vainajan tililtä.

Muista kuitenkin tarkistaa oliko vainajalla oikeus hautausavustukseen esim. hänen viimeisen työsuhteensa tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella. Asiaa kannattaa tiedustella suoraan viimeiseltä työnantajalta sekä vainajan mahdollisesta ammattiliitosta. 

Mikäli kuolinpesässä ei ole varoja kattamaan hautaamisesta aiheutuvia kustannuksia, voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut. 

Tilanteessa jossa varattomalla vainajalla ei ole sukulaisia, kunnan sosiaalitoimi hoitaa kaikki järjestelyt. Sosiaalitoimen maksusitoumuksen mukaisesti hautaustoimisto tarjoaa halvimman arkun, pienen arkkukoristeen ja kuljetuksen tuhkaukseen. 

Mikäli vainajalla ei ole omaisia tai muita pesänselvittäjiä, on sosiaalityöntekijä yhteydessä oikeusaputoimistoon, joka määrää kuolinpesälle edunvalvojan. Määrätty edunvalvoja toimii täten kuolinpesän selvittäjänä. Pesänselvittäjä vastaa testamentin etsimisestä ja perukirjan teettämisestä.

angel figure 80168 1920 - Muistilista

Perunkirjoitus - perukirja ja pesänhoitaja

Lain mukaan perunkirjoitus tulee toimittaa kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Myös alaikäisestä vainajasta on toimitettava perukirja. 

Perunkirjoitus on virallinen ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Perukirjaan on liitettävä kopio testamentista, avioehtosopimuksesta ja mahdollisesti aiemmin kuolleen puolison perukirjasta. 

Lisäksi on löydettävä kaikki vainajan elinaikaan kohdistuneet, mutta kuoleman jälkeen maksetut laskut. Kaikki hautajaisista aiheutuneet kustannukset saadaan vähentää kuolinpesän varoista tositteiden mukaisesti. 

Pesänhoitaja huolehtii kaikki tarvittavat kuitit ja tositteet perunkirjoitukseen. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat eli myös yhteinen varallisuus on ilmoitettava. Perukirjaan on merkittävä myös tiedot kaikista annetuista ennakkoperinnöistä ja vainajan kuolemantapauksen johdosta maksettavista mahdollisista vakuutuskorvauksista. 

Perukirja tulee toimittaa verotoimistoon kuukauden sisällä perunkirjoitustilaisuudesta jollei asianomainen lääninverovirasto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä.

Osakkaan, pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpainijan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä. 

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on annettava hyvissä ajoin tieto kaikille pesän osakkaille, testamentissa määrätyille edunsaajille sekä eloonjääneelle puolisolle.